Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Svaz důchodců (seniorů) ČR‚ MO Jihlava

20 let Svazu důchodců v Jihlavě

                         20 let  Svazu důchodců v Jihlavě  

        V roce 2010 uplyne 20 let, kdy bylo založeno nestranické občanské sdružení s veřejně prospěšnou činností a to Svaz důchodců České republiky. Také důchodci v Jihlavě se ihned připojili a založili v Jihlavě městskou organizaci Svazu důchodců. Začátky byly velmi obtížné a náročné. Díky pánům Kalábovi, Humlíčkovi, Polákovi, Hlávkovi a paním Pleskačové, Větrovcové, Widurové a Jurné se to podařilo. Zpočátku se scházeli v bytě p. Kalába, někdy v restauraci na nádraží, zkrátka jak to šlo. První členské schůze se konaly v kinosále na Domě zdraví. Postupně po překonání počátečních obtíží se práce stabilizovala zejména pochopením jihlavské radnice, která nám poskytla azyl v Brněnské ulici, kde jsme mohli úspěšně zabezpečovat naši činnost. V duchu hesla „Aby nikdo ve stáří nebyl sám“ jsme zajistili pro jihlavské seniory celou řadu akcí. Díky znalostem p. Poláka jsme pořádali pravidelné zájezdy po naší vlasti, organizovali vycházky se záměrem seznámení s naším městem a jeho okolím. Zřídili jsme pro naše členy i ostatní seniory právní a sociální poradnu. Pořádali jsme různé zdravotní besedy, besedy poznávací, besedy s některými našimi politiky a jinak významnými osobami, zejména jihlavskými. Pravidelně ve spolupráci s Klubem důchodců Tesly organizujeme 1x měsíčně vycházky po krásách a pamětihodnostech naší Vysočiny. Založili jsme také z našich členů pěvecký soubor Seniorek, který pod vedením p. Boháčka přispívá k dobré pohodě v Domovech pro seniory, pečovatelských domech a při různých příležitostech konaných naší organizací. Za přispění jihlavských podniků a některých našich členů jsme vytvořili zápůjčkovou knihovnu, která má v současné době více jak 2.500 svazků. Pravidelně organizujeme každý rok výstavku prací šikovných seniorů, která je velmi zajímavá a poučná a je hojně navštěvovaná. Od roku 2004, kdy jsme díky magistrátu města Jihlavy získali prostory v ulici Karoliny Světlé, zajišťujeme klubový internet pro seniory. Seznamujeme s internetem a školíme naše seniory na počítačích. V současné době máme 8 počítačů. Chceme aby se senioři seznámili a ovládali tuto technickou vymoženost, která v budoucnu bude velmi rozšířená a bude uplatňována ve všech činnostech života. Organizujeme pravidelně odpolední besedy s tancem nazvané „Tanečky“, které jsou seniory velmi oblíbené a hojně navštěvované. Daří se nám zabezpečovat pravidelné schůzky s našimi členy jubilanty, které jsou poděkováním za jejich činnost. Zorganizovali jsme městskou Radu seniorů, v níž jsou zastoupeny všechny organizace seniorů Jihlavy. Jejím prostřednictvím jednáme se zástupci magistrátu o problémech, které tíží naše seniory ve městě, jako jsou otázky dopravy, čistoty ve městě, bezpečnosti a dalších oblastí, které zajímají seniory. Organizujeme a provádíme řadu dalších činností jako jsou společné návštěvy divadel, výstav, některých společných rekreací v tuzemsku i zahraničí, zájezdovou činnost, kroužek křížovkářů a hádankářů, kroužek ručních prací a stolních her, koupání v jihlavských bazénech a podobně. Jsme připraveni pomoci při organizování některých jihlavských akcí podle zájmu města a možnostech seniorů. V poslední době se nám daří zabezpečovat velmi oblíbené kulturní odpoledne s dechovou kapelou na téma „ Vítání léta“ našimi seniory, které si získalo velkou oblibu a návštěvnost. Již 13x jsme zorganizovali díky finanční podpoře magistrátu slavnost u příležitosti Mezinárodního dne seniorů s bohatým kulturním programem. Této akce se pravidelně účastní hlavní představitelé města a kraje. Na poslední slavnosti, kde bylo cca 500 návštěvníků, nás přišel pozdravit MUDr. Přemysl Sobotka – předseda senátu. Veškerou činnost zajišťoval výbor, ve kterém se vystřídala řada poctivých a obětavých funkcionářů. Po dobu 15 let byl předsedou p. Antonín Kaláb a po zvolení předsedou Krajské rady svazu důchodců byl po dobu 3 let předsedou p. Vilém Kubát. Po jeho smrti byla zvolena pí Pavla Radová, která je současnou předsedkyní. Pan Kaláb byl spolu s p. Polákem za dlouholetou činnost v důchodcovském hnutí oceněn Cenou rady města Jihlavy. V průběhu uplynulých 20 let se nám dařilo získávat do našich řad hodně důchodců, kteří byli s naší činností velmi spokojeni. V některých letech jsme měli i 900 členů a v současné době máme více jak 600 členů. Naší organizací prošlo za uplynulé roky více jak 2.500 jihlavských důchodců. Naše organizace Svazu důchodců v Jihlavě chce i v dalších letech pomáhat a přispívat ke spokojenému životu všech jihlavských seniorů v jejich osamění a těžkém zbytku života, k možnosti jejich zapojení do činnosti, která je baví a zajímá a kterou podle svých možností, zejména zdravotních, chtějí ještě vykonávat. Věříme, že i v budoucnu budeme moci společně se všemi seniory Jihlavy, za pomoci magistrátu uspokojovat potřeby klidného a spokojeného života jihlavských seniorů, kterých v Jihlavě žije více jak 10.000, což představuje 20% občanů města.
                                                                                                         Josef Záruba 
 
TOPlist