Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Svaz důchodců (seniorů) ČR‚ MO Jihlava

Rada seniorů města Jihlavy

Rada seniorů města Jihlavy Karoliny Světlé 11, Jihlava, tel. 567 303 815,                                                                          e-mail: rsmjihlava@volny.cz, www.rsmj.wbs.cz

Plán činnosti RS na rok 2009

- Každé poslední úterý v měsíci pravidelné zasedání rady v Městském klubu důchodců v Okružní ulici 13.
Začátek v 8:00 hod. - pro členy RS, veřejnost má přístup od 9:00 hod.
- Jedenkrát ve čtvrtletí je veřejné zasedání RS spojeno s tématickou besedou, na kterou jsou zvání čelní představitelé orgánů města a vedoucí pracovníci odborů Magistrátu.

Termín a téma besed:

Datum
Téma besedy
Hosté za město - návrh
24.února 2009
Součinnost krajského a městského zastupitelstva v oblasti sociální – Domovy seniorů, DPS, hospice
Primátor Ing. Vymazal;
Bc. Krčál, radní kraje Vysočina;
ak.mal. Wagnerová; tajemník Dr.Ing. Dohnal; Ing. Labuda
28. dubna 2009
Problematika DPS – zhodnocení stavu v návaznosti na rok 2008 -
a záměry města
První náměstek Mgr. Vovsík; tajemník Dr. Ing. Dohnal;
OSR J. Benáček; Ing. Labuda, ved. OSSZ; Mgr. Nechvátal, Centrum soc. služeb
29. září 2009
Správa a nájem bytového fondu města
Příslušný náměstek primátora; tajemník Dr.Ing. Dohnal; OSR J. Benáček
24. listopadu 2009
Regionální tisk o problematice seniorů v našem městě
Redaktoři: Jihlavské listy; Noviny jihlavské radnice; Jihlavský deník a další.

 Besedy se konají v Městském klubu důchodců, Jihlava, Okružní 13 v rámci veřejných schůzí RSmJ.
Začátek v 9 hod. a trvají nejdéle 2 hodiny.
  
4.12.2008
 
Plán besed 09_4

 

 

TOPlist