Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 09.08.2018 00:41:00 

Svaz důchodců (seniorů) ČR‚ MO Jihlava

28 let Svazu důchodců v Jihlavě

                         28 let  Svazu důchodců v Jihlavě  

       

V roce 2018 uplyne 28 let, kdy bylo založeno nestranické občanské sdružení s veřejně prospěšnou činností, a to Svaz důchodců České republiky. Také důchodci v Jihlavě se ihned připojili a založili v Jihlavě městskou organizaci Svazu důchodců.

     Dne 17. ledna 1990 se konalo první velké shromáždění v kinosále na Domě zdraví. Toto shromáždění zorganizoval pan Antonín Kaláb, který společně se zástupci Svazu důchodců Moravy celé jednání řídil. Všichni přítomní byli seznámeni s možností založení Svazu důchodců v Jihlavě. V průběhu jednání byli navrženi zástupci, kteří by organizaci do řádných voleb řídili a její práci organizovali. Byli to pánové Kaláb, Polák, Hlávka, Wolf, Humlíček a paní Pleskačová a Větrovcová.

   Začátky byly velmi obtížné a náročné. Zpočátku se tento výbor scházel v bytě p. Kalába, v restauraci na nádraží, zkrátka jak to šlo. Členské schůze se konaly v kinosále na Domě zdraví a byl zvolen výbor městské organizace Svazu důchodců v podobném složení, tak jak byl navržen na prvním jednání. Byl doplněn o další členy, a to paní Jurnou, Widurovou a další.

  Po zahájení činnosti se prvních jednání výborů zúčastňoval p. Hlouch, předseda důchodců v Tesle, který svými zkušenostmi velmi pomáhal. Později jej nahradil pan Záruba, místopředseda klubu důchodců z Tesly.

   Postupně po překonání počátečních obtíží a problémů se práce stabilizovala a zejména pochopením jihlavské radnice, která nám poskytla azyl v Brněnské ulici č.p.1, jsme mohli úspěšně zabezpečovat činnost pro jihlavské důchodce v duchu hesla: „Aby nikdo ve stáří nebyl sám“. Začínali jsme jako organizace Svazu důchodců Moravy. Postupně jsme po zhodnocení vlivu vedení tohoto Svazu se rozhodli začlenit do Svazu důchodců České republiky. Toto rozhodnutí nebylo lehké a stávající vedení Moravy nám kladlo řadu překážek, zejména požadovali předání našeho soukromého majetku. Toto jsme však překonali a dnes vidíme že jsme se rozhodli dobře. Svaz důchodců Moravy postupně zanikl a dnes je již jen Svaz důchodců České republiky.

   Také jsme se podíleli na ustanovení organizací Svazu důchodců v Brtnici a Humpolci. Rozjeli jsme aktivně svoji činnost včetně organizace členské základny, účetnictví a zejména práci se členy, jihlavskými důchodci.

   Díky znalostem a aktivitě pana Poláka jsme začali pořádat pravidelné zájezdy po naši vlasti, organizovali jsme vycházky se záměrem seznámení s naším městem, krajem a jeho okolím. Po jeho smrti se tohoto úkolu ujal p. Prchal, který úspěšně pokračoval v další organizaci zájezdů.

   Zřídili jsme s velkými obtížemi pro naše členy i ostatní jihlavské důchodce právní a sociální poradnu. Pořádali jsme různé zdravotní besedy, besedy poznávací, besedy s některými našimi politiky a jinak významnými jihlavskými osobnostmi.

   Pravidelně 1 x měsíčně organizujeme ve spolupráci s Klubem důchodců Tesly vycházky po krásách a pamětihodnostech naší Jihlavy a celé naší Vysočiny.

     Za přispění jihlavských podniků a některých našich členů jsme vytvořili zápůjčkovou knihovnu, která má v současné době více jak 3 000 svazků.

   Pořádáme pravidelně odpolední besedy s tancem – tzv. „Tanečky“, které jsou našimi členy i dalšími seniory velmi oblíbené a hojně navštěvované.

   Založili jsme také v roce 1998 z našich členů pěvecký kroužek „Seniorek“, který pod vedení pana Boháčka přispívá k dobré pohodě v Domovech pro seniory, pečovatelských domech a při různých příležitostech konaných naší organizací.

   Již třináctkrát jsme uspořádali i díky finanční podpoře magistrátu u příležitosti Mezinárodního dne seniorů slavnost s bohatým kulturním programem. Této akce se pravidelně účastní hlavní představitelé našeho města a kraje. Na slavnosti v roce 2008, kde bylo více jak 500 návštěvníků, nás přišel pozdravit MUDr. Přemysl Sobotka – předseda senátu.

   Pravidelně již 18 let pořádáme výstavku prací šikovných seniorů, která je velmi dobře hodnocená.

   Od roku 2004, kdy jsme díky Magistrátu města Jihlavy získali krásné prostory v ulici Karoliny Světlé, zajišťujeme zde klubový internet pro seniory. Seznamujeme naše seniory s internetem a učíme je práci na počítačích.  Chceme, aby jihlavští senioři ovládali tuto technickou vymoženost, která bude v budoucnu velmi rozšířená a uplatňovaná ve všech činnostech našeho života.

   Daří se nám zajišťovat pravidelné schůzky s našimi členy – jubilanty, které jsou poděkováním za jejich činnost a jsou velmi kladně hodnoceny.

   Organizujeme a zabezpečujeme řadu dalších činností jako jsou společné návštěvy divadel, výstav, některých společných rekreací v tuzemsku i v zahraničí, koupání v jihlavských bazénech, kroužek křížovkářů a hádankářů, kroužek ručních prací, stolních her a podobně. Jsme připraveni pomoci při organizování některých jihlavských akcí podle zájmu magistrátu a možností seniorů.

   V poslední době se nám daří zabezpečovat oblíbené odpoledne s dechovkou na téma „Vítání léta jihlavskými seniory“, které si získalo velkou oblibu.

   Veškerou činnost zajišťoval výbor, ve kterém se vystřídala řada poctivých a obětavých funkcionářů. Po dobu 15 let byl předsedou p. Antonín Kaláb a po jeho zvolení předsedou Krajské rady svazu důchodců byl předsedou po dobu 2 let p. Vilém Kubát. Po jeho úmrtí byla předsedkyní zvolena paní Pavla Radová, která je jí až doposud. Pan Kaláb a pan Polák byli za dlouholetou činnost v důchodcovském hnutí oceněni „Cenou rady města Jihlavy“. Ve výboru pracovalo za uplynulých 28 let více jak 100 funkcionářů, někteří i několik období a je třeba kladně hodnotit jejich obětavou a záslužnou práci. O jejich činnosti je možno se přesvědčit v kronikách naší organizace. Jejich vyjmenování nelze pro velké množství dobře a objektivně zhodnotit. Proto je třeba všem o srdce upřímně poděkovat. Je třeba rovněž říci, že řada z nich již mezi námi není.  

   V průběhu uplynulých 28 let se nám podařilo získat do našich řad hodně důchodců, kteří byli s naší činností velmi spokojeni. V některých letech jsme měli i 900 členů. V současné době tvoří naši organizaci více jak 350 členů. Naší organizací prošlo za uplynulé roky více jak 3 000 jihlavských důchodců.

   Naše místní organizace Svazu důchodců v Jihlavě chce i v příštích letech pomáhat a přispívat ke spokojenému životu všech jihlavských seniorů v jejich osamění a zbytku života, k možnosti jejich zapojení do činností, které je baví a zajímají a které podle svých možností, zejména zdravotních, chtějí ještě vykonávat. Věříme, že i v budoucnosti budeme moci společně se všemi seniory Jihlavy, za pomoci jihlavského magistrátu uspokojovat potřeby klidného a spokojeného života všech jihlavských seniorů, kterých v Jihlavě žije více jak 10 000, což představuje 20 % občanů našeho města.

Výčet některých akcí za uplynulých 28 let činnosti

                                       počet akcí     počet účastníků                    počet akcí     počet účastníků

zájezdová činnost   více jak 250      cca 12 500           jubilanti         47               300

vycházky                                 280               3 600           internet                           1 800

taneční odpoledne               184                9 000         klubová činnost                  119

besedy                                     92                 1 800        výstavky prací seniorů – 30 výstav, 200   

výpůjčky knih                                                5 000        vystavovatelů 3 400 návštěvníků

Mezinárodní den seniorů     21                  9 500  

Akce „Seniorek“                   210                  5 000

TOPlist