Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Svaz důchodců (seniorů) ČR‚ MO Jihlava

vzkazy
22.11.2017
• Vánoce Dětem 2017 - pozvánka  |  22.11.2017 17:11:29  |  IP: 90.176.147.175
Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyvěšení pozvánky, abychom informaci o naší akci předali i Vám :).

Veletrh není akce určená pouze pro děti, ale také pro babičky, dědečky a další, kteří si mohou vyrobit či nakoupit dárky pro své blízké.

Proto budu moc ráda, pokud nás navštívíte ve dnech 24. a 25. listopadu v DKO Jihlava, vždy od 9-18 hodin.

Děkuji za Váš čas a přeji hezký den.

Lucie Matulová, koordinátorka

23.10.2017
• Senior  |  23.10.2017 22:08:13  |  IP: 79.141.243.191
• Senior  |  23.10.2017 22:07:11  |  IP: 79.141.243.191
• Senior  |  23.10.2017 22:06:36  |  IP: 79.141.243.191
Moc aktuální to není paní předsedkyně Radová.
• Senior  |  23.10.2017 22:04:48  |  IP: 79.141.243.191
Moc aktuální ta prezentace není. Co na to paní přeedsedová??

06.10.2017
• Standa  |  06.10.2017 19:02:55  |  IP: 213.226.245.57
Dobrý den, p. Radová a členové. Moc se vám všem omlouvám, jestli jsem něco pokazil. Moc mne to mrzí že zrovna jsem hodně nemocen, příští rok vám to vynahradím.Pokud ukecám cimbálovku, tak sní přijedu. ,,Platit ji nebudete".Už čtvrtým rokem studuji Akademii umění. To jsem vám nechtěl říkat.Jen aby jste věděli.nemusí to vědít všetci. Já děkuji za pozvání a prosím, dejte mi vždy vědět 14 dní do předu.Paní Radová, moc děkuji za pití a starost , kterou jste mi věnovala. Poděkujte i dámám , kteří se o nás starali dobře. Mějte se pěkně a přejí Vám i členům pevné zdraví a pohodu v osobním životě.

30.04.2014
• INDEX NOSLUŠ  |  30.04.2014 13:43:05  |  IP: 217.11.251.209
Nabídka brigády ve Stránecké Zhoři (Velké Meziříčí)
Aktuálně obsazujeme odpolední směny na pomocné práce ve skladu, lehká manuální brigáda vhodná pro aktivní důchodce bez zdravotního omezení. Nástup nejlépe 5. 5., kontaktujte nás na: 775 587 004, 731 682 278. SPĚCHÁ!

23.04.2014
• petr  |  23.04.2014 09:46:29  |  IP: 195.113.207.91
To, jaké chemické látky při spalování plastů vznikají, záleží na podmínkách spalování: teplotě hoření, obsahu kyslíku aj. V průběhu spalování dochází nejprve k tepelnému rozkladu, přičemž se uvolňují hořlavé plyny, které se dále spalují. Konečnými produkty spalování jsou u polyethylenu (PE), polypropylenu (PP), stejně polyethylenglykol-tereftalátu (PET) oxid uhličitý a voda. V reálné situaci - např. při spalování v domácích kamnech - vznikají kromě konečných produktů dokonalého spalování také produkty nedokonalého spalování. Byly jich za různých podmínek identifikovány stovky, avšak charakteristické jsou saze, oxid uhelnatý a akrolein. Oxid uhelnatý je známý “krevní jed”, akrolein je látka silně dráždivá (jedna z příčin štiplavého zápachu kouře). Saze obsahují značná množství kondenzovaných aromatických uhlovodíků (PAH), z nichž mnohé jsou karcinogenní a jeden z nich, benzo-a-pyren, byl dokonce první sloučeninou, u které byla .prokázána schopnost vyvolat rakovinu. Hoření plastů na vzduchu je vždy doprovázeno také tvorbou oxidů dusíku, u plastů obsahujících dusík jako polyamidy pak v ještě větší míře.. Spalujeme-li pryž (gumu), vznikají velmi dráždivé oxidy síry a karcinogenní saze. Umělá textilní vlákna při nedokonalém spalovaní uvolňují čpavek a kyanovodík. Nejnebezpečnější plast z hlediska spalování je PVC neboli polyvinylchlorid (z něhož se vyrábí např. podlahové krytiny, novodurové trubky, ubrusy, fólie, hadice, některé obaly na kosmetické přípravky apod). Při spalování PVC vzniká kyselina chlorovodíková (spálení 1 kg PVC má asi stejný efekt, jako když do ohně vylijete dvě plné litrové láhve kyseliny solné), vznikají také Vznikají také vysoce toxické polychlorované dibenzofurany a dibenzodioxiny, které jsou biologicky prakticky neodbouratelné. Plasty obsahují také těžké kovy - kadmium a zinek, které při spalování unikají do ovzduší a také zůstávají v popelu. Do ovzduší se dostávají také ftaláty, oxid uhlenatý a další. Tyto a další látky negativně ovlivňují lidské zdraví. Dráždí oči i sliznice a nosu a způsobují bolest hlavy či nevolnost, ohrožují játra, ledviny, kůži, mohou vyvolat rakovinu, vady dětí při narození a jsou spojovány s krevními poruchami. Domácí spalování odpadu stalo významnou příčinou lokálního znečištění ovzduší. Plastové odpady tedy rozhodně nepatří do domácích kamen. Pokud jde o průmyslové zneškodňování plastových odpadů, šetrnější k životnímu prostředí je jejich materiálové využití, nežli jejich spálení ve spalovně komunálních odpadů.
• petr  |  23.04.2014 09:44:09  |  IP: 195.113.207.91
pokračování pálení domácího odpadu
Druh odpadu: Plasty, listí, tráva
Co vzniká
oxid uhelnatý
Čím tyto zplodiny škodí
Jedovatý, váže se na krevní hemoglobin.
Druh odpadu: Umělé textilie
Co vzniká
čpavek
Čím tyto zplodiny škodí\\Dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnosti a bolesti hlavy
Co vzniká
kyanovodík
Čím tyto zplodiny škodí
Škrábání v krku, zarudnutí spojivek, bolesti hlavy a závratě


Víte že?

Pálením starých palet, dřeva z demolice, rozbitého nábytku nebo natřených prken či chemicky ošetřeného dřeva vyprodukujete asi 50 - 500krát více dioxinů než při topení čistým palivovým dřívím (starý nábytek je vhodnější dát či prodat do bazaru)
Spalováním celobarevných letáků a časopisů se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděné sběru - do kontejnerů na papír. Nálepkou na schránce se můžete bránit proti vhazování reklamních letáků do schránky.
Nebezpečné odpady (jako jsou baterie, barvy, léky) spálením nezničíte, ale jedovaté látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Sběr nebezpečného odpadu zajišťuje každá obec/město - informujte se o místech, kam nebezpečný odpad můžete odevzdat.
Spalováním pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky.


To, jaké chemické látky při spalování plastů vznikají, záleží na podmínkách spalování: teplotě hoření, obsahu kyslíku aj. V průběhu spalování dochází nejprve k tepelnému rozkladu, přičemž se uvolňují hořlavé plyny, které se dále spalují. Konečnými produkty spalování jsou u polyethylenu (PE), polypropylenu (PP), stejně polyethylenglykol-tereftalátu (PET) oxid uhličitý a voda. V reálné situaci - např. při spalování v domácích kamnech - vznikají kromě konečných produktů dokonalého spalování také produkty nedokonalého spalování. Byly jich za různých podmínek identifikovány stovky, avšak charakteristické jsou saze, oxid uhelnatý a akrolein. Oxid uhelnatý je známý “krevní jed”, akrolein je látka silně dráždivá (jedna z příčin štiplavého zápachu kouře). Saze obsahují značná množství kondenzovaných aromatických uhlovodíků (PAH), z nichž mnohé jsou karcinogenní a jeden z nich, benzo-a-pyren, byl dokonce první sloučeninou, u které byla .prokázána schopnost vyvolat rakovinu. Hoření plastů na vzduchu je vždy doprovázeno také tvorbou oxidů dusíku, u plastů obsahujících dusík jako polyamidy pak v ještě větší míře.. Spalujeme-li pryž (gumu), vznikají velmi dráždivé oxidy síry a karcinogenní saze. Umělá textilní vlákna při nedokonalém spalovaní uvolňují čpavek a kyanovodík. Nejnebezpečnější plast z hlediska spalování je PVC neboli polyvinylchlorid (z něhož se vyrábí např. podlahové krytiny, novodurové trubky, ubrusy, fólie, hadice, některé obaly na kosmetické přípravky apod). Při spalování PVC vzniká kyselina chlorovodíková (spálení 1 kg PVC má asi stejný efekt, jako když do ohně vylijete dvě plné litrové láhve kyseliny solné), vznikají také Vznikají také vysoce toxické polychlorované dibenzofurany a dibenzodioxiny, které jsou biologicky prakticky neodbouratelné. Plasty obsahují také těžké kovy - kadmium a zinek, které při spalování unikají do ovzduší a také zůstávají v popelu. Do ovzduší se dostávají také ftaláty, oxid uhlenatý a další. Tyto a další látky negativně ovlivňují lidské zdraví. Dráždí oči i sliznice a nosu a způsobují bolest hlavy či nevolnost, ohrožují játra, ledviny, kůži, mohou vyvolat rakovinu, vady dětí při narození a jsou spojovány s krevními poruchami. Domácí spalování odpadu stalo významnou příčinou lokálního znečištění ovzduší. Plastové odpady tedy rozhodně nepatří do domácích kamen. Pokud jde o průmyslové znešk
• petr  |  23.04.2014 09:39:38  |  IP: 195.113.207.91
Jaké škodliviny vznikají pálením komunálního odpadu především plastů v domácích kamnech a kotlích?

Domácí kamna, krby a kotle nelze vybavit drahou technologií na čištění spalin a tak záleží na každém z nás, kolik jedů vypustíme do vzduchu. Při spalování odpadů vzniká řada nebezpečných látek, které unikají do ovzduší - k těm známějším patří dioxiny, polyaromatické uhlovodíky, formaldehyd, kyselina chlorovodíková, benzen či styreny. Při spalování vzniká také zápach obtěžující Vás i Vaše sousedy.

Doporučujeme:

Pálit jen čisté dřevo.
Čím škodí pálení odpadů? Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. Dioxiny a furany jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu. V místnostech, kde se topí, byly naměřeny jejich vyšší koncentrace. V důsledku nedokonalého spalování vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), jejichž vliv lze nejlépe připodobnit vlivu kouření cigaret. Formaldehyd je rakovinotvorný a spolu s ostatními aldehydy a kyselinou chlorovodíkovou dráždí oči a plíce. Benzen je látka rakovinotvorná. Styren je karcinogenní, jeho vlivem dochází při vysokých hladinách k poškození očí a sliznice, dlouhodobá expozice ovlivňuje nervový systém a je příčinou bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese. Množství škodlivých látek se odvíjí od toho, co spalujete (viz dále).

Koho pálením odpadu nejvíce poškodíte? Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme k nim ohled.

Jaké škodliviny při domácím spalovaní odpadů vznikají? Následující přehled shrnuje, jaké druhy zplodin při nedokonalém domácím spalování odpadů v kamnech mohou vznikat a kdy a čím jsou škodlivé. Množství látek závisí na tom co spalujete.

Druh odpadu: PVC, staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, dřevotříska, nápojové kartony
Co vzniká
dioxiny, furany a další chlororganické látky
Čím tyto zplodiny škodí
Rakovinotvorné, dlouhodobé působení vede k poškození imunitního a nervového systému, změnám hormonálního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí. Dlouhodobě se hromadí v těle.
Druh odpadu: PVC
Co vzniká
fosgen
Čím tyto zplodiny škodí
Vysoké koncentrace: poleptání plic a smrt; nižší koncentrace: nemoci dýchacích cest.
Druh odpadu: plasty
Co vzniká
ftaláty
Čím tyto zplodiny škodí
Poškozují ledviny a játra, způsobují vrozené vady. Některé jsou rakovinotvorné
Druh odpadu: Polypropylen (PP), polyethylen (PE), PET, pryž (guma)
Co vzniká
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
Čím tyto zplodiny škodí
Obsaženy hlavně v tmavém kouři a sazích. Rakovinotvorné, toxické a mutagenní vlastnosti. Dlouhodobě se hromadí v těle.
Druh odpadu: Dřevotříska, koberce, tapety
Co vzniká
formaldehyd a další aldehydy
Čím tyto zplodiny škodí
Rakovinotvorné a mutagenní účinky, dráždí oči a plíce, působí alergie.
Druh odpadu: Polystyren (PS)
Co vzniká
styren
Čím tyto zplodiny škodí
Rakovinotvorný, ve vyšších koncentracích poškozuje oči a sliznice. Dlouhodobé vystavení jeho vlivu ovlivňuje nervový systém a způsobuje bolesti hlavy, únavu, slabost a deprese.
Druh odpadu: Celobarevné letáky a časopisy, nápojové kartony (tetrapak)
Co vzniká
těžké kovy
Čím tyto zplodiny škodí
Toxické, do různé míry rakovinotvoné. Mohou způsobovat vrozené vady.
Druh odpadu: Pryž (guma)
Co vzniká
oxidy síry
Čím tyto zplodiny škodí
Dráždí dýchací cesty. Ve vyšších koncentracích způsobují poškození plic.
Druh odpadu: Plasty, listí, tráva
Co vzniká
oxid uhelnatý
Čím tyto zplodiny škodí
Jedovatý, váNový vzkaz
nick  
text
 
 
774-0tři  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek