Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 09.08.2018 00:41:00 

Svaz důchodců (seniorů) ČR‚ MO Jihlava

vzkazy
22.11.2017
• Vánoce Dětem 2017 - pozvánka  |  22.11.2017 17:11:29  |  IP: 90.176.---.---
Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyvěšení pozvánky, abychom informaci o naší akci předali i Vám :).

Veletrh není akce určená pouze pro děti, ale také pro babičky, dědečky a další, kteří si mohou vyrobit či nakoupit dárky pro své blízké.

Proto budu moc ráda, pokud nás navštívíte ve dnech 24. a 25. listopadu v DKO Jihlava, vždy od 9-18 hodin.

Děkuji za Váš čas a přeji hezký den.

Lucie Matulová, koordinátorka

23.10.2017
• Senior  |  23.10.2017 22:08:13  |  IP: 79.141.---.---
• Senior  |  23.10.2017 22:07:11  |  IP: 79.141.---.---
• Senior  |  23.10.2017 22:06:36  |  IP: 79.141.---.---
Moc aktuální to není paní předsedkyně Radová.
• Senior  |  23.10.2017 22:04:48  |  IP: 79.141.---.---
Moc aktuální ta prezentace není. Co na to paní přeedsedová??

06.10.2017
• Standa  |  06.10.2017 19:02:55  |  IP: 213.226.---.---
Dobrý den, p. Radová a členové. Moc se vám všem omlouvám, jestli jsem něco pokazil. Moc mne to mrzí že zrovna jsem hodně nemocen, příští rok vám to vynahradím.Pokud ukecám cimbálovku, tak sní přijedu. ,,Platit ji nebudete".Už čtvrtým rokem studuji Akademii umění. To jsem vám nechtěl říkat.Jen aby jste věděli.nemusí to vědít všetci. Já děkuji za pozvání a prosím, dejte mi vždy vědět 14 dní do předu.Paní Radová, moc děkuji za pití a starost , kterou jste mi věnovala. Poděkujte i dámám , kteří se o nás starali dobře. Mějte se pěkně a přejí Vám i členům pevné zdraví a pohodu v osobním životě.

30.04.2014
• INDEX NOSLUŠ  |  30.04.2014 13:43:05  |  IP: 217.11.---.---
Nabídka brigády ve Stránecké Zhoři (Velké Meziříčí)
Aktuálně obsazujeme odpolední směny na pomocné práce ve skladu, lehká manuální brigáda vhodná pro aktivní důchodce bez zdravotního omezení. Nástup nejlépe 5. 5., kontaktujte nás na: 775 587 004, 731 682 278. SPĚCHÁ!

23.04.2014
• petr  |  23.04.2014 09:46:29  |  IP: 195.113.---.---
To, jaké chemické látky při spalování plastů vznikají, záleží na podmínkách spalování: teplotě hoření, obsahu kyslíku aj. V průběhu spalování dochází nejprve k tepelnému rozkladu, přičemž se uvolňují hořlavé plyny, které se dále spalují. Konečnými produkty spalování jsou u polyethylenu (PE), polypropylenu (PP), stejně polyethylenglykol-tereftalátu (PET) oxid uhličitý a voda. V reálné situaci - např. při spalování v domácích kamnech - vznikají kromě konečných produktů dokonalého spalování také produkty nedokonalého spalování. Byly jich za různých podmínek identifikovány stovky, avšak charakteristické jsou saze, oxid uhelnatý a akrolein. Oxid uhelnatý je známý “krevní jed”, akrolein je látka silně dráždivá (jedna z příčin štiplavého zápachu kouře). Saze obsahují značná množství kondenzovaných aromatických uhlovodíků (PAH), z nichž mnohé jsou karcinogenní a jeden z nich, benzo-a-pyren, byl dokonce první sloučeninou, u které byla .prokázána schopnost vyvolat rakovinu. Hoření plastů na vzduchu je vždy doprovázeno také tvorbou oxidů dusíku, u plastů obsahujících dusík jako polyamidy pak v ještě větší míře.. Spalujeme-li pryž (gumu), vznikají velmi dráždivé oxidy síry a karcinogenní saze. Umělá textilní vlákna při nedokonalém spalovaní uvolňují čpavek a kyanovodík. Nejnebezpečnější plast z hlediska spalování je PVC neboli polyvinylchlorid (z něhož se vyrábí např. podlahové krytiny, novodurové trubky, ubrusy, fólie, hadice, některé obaly na kosmetické přípravky apod). Při spalování PVC vzniká kyselina chlorovodíková (spálení 1 kg PVC má asi stejný efekt, jako když do ohně vylijete dvě plné litrové láhve kyseliny solné), vznikají také Vznikají také vysoce toxické polychlorované dibenzofurany a dibenzodioxiny, které jsou biologicky prakticky neodbouratelné. Plasty obsahují také těžké kovy - kadmium a zinek, které při spalování unikají do ovzduší a také zůstávají v popelu. Do ovzduší se dostávají také ftaláty, oxid uhlenatý a další. Tyto a další látky negativně ovlivňují lidské zdraví. Dráždí oči i sliznice a nosu a způsobují bolest hlavy či nevolnost, ohrožují játra, ledviny, kůži, mohou vyvolat rakovinu, vady dětí při narození a jsou spojovány s krevními poruchami. Domácí spalování odpadu stalo významnou příčinou lokálního znečištění ovzduší. Plastové odpady tedy rozhodně nepatří do domácích kamen. Pokud jde o průmyslové zneškodňování plastových odpadů, šetrnější k životnímu prostředí je jejich materiálové využití, nežli jejich spálení ve spalovně komunálních odpadů.
• petr  |  23.04.2014 09:44:09  |  IP: 195.113.---.---
pokračování pálení domácího odpadu
Druh odpadu: Plasty, listí, tráva
Co vzniká
oxid uhelnatý
Čím tyto zplodiny škodí
Jedovatý, váže se na krevní hemoglobin.
Druh odpadu: Umělé textilie
Co vzniká
čpavek
Čím tyto zplodiny škodí\\Dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnosti a bolesti hlavy
Co vzniká
kyanovodík
Čím tyto zplodiny škodí
Škrábání v krku, zarudnutí spojivek, bolesti hlavy a závratě


Víte že?

Pálením starých palet, dřeva z demolice, rozbitého nábytku nebo natřených prken či chemicky ošetřeného dřeva vyprodukujete asi 50 - 500krát více dioxinů než při topení čistým palivovým dřívím (starý nábytek je vhodnější dát či prodat do bazaru)
Spalováním celobarevných letáků a časopisů se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděné sběru - do kontejnerů na papír. Nálepkou na schránce se můžete bránit proti vhazování reklamních letáků do schránky.
Nebezpečné odpady (jako jsou baterie, barvy, léky) spálením nezničíte, ale jedovaté látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Sběr nebezpečného odpadu zajišťuje každá obec/město - informujte se o místech, kam nebezpečný odpad můžete odevzdat.
Spalováním pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky.


To, jaké chemické látky při spalování plastů vznikají, záleží na podmínkách spalování: teplotě hoření, obsahu kyslíku aj. V průběhu spalování dochází nejprve k tepelnému rozkladu, přičemž se uvolňují hořlavé plyny, které se dále spalují. Konečnými produkty spalování jsou u polyethylenu (PE), polypropylenu (PP), stejně polyethylenglykol-tereftalátu (PET) oxid uhličitý a voda. V reálné situaci - např. při spalování v domácích kamnech - vznikají kromě konečných produktů dokonalého spalování také produkty nedokonalého spalování. Byly jich za různých podmínek identifikovány stovky, avšak charakteristické jsou saze, oxid uhelnatý a akrolein. Oxid uhelnatý je známý “krevní jed”, akrolein je látka silně dráždivá (jedna z příčin štiplavého zápachu kouře). Saze obsahují značná množství kondenzovaných aromatických uhlovodíků (PAH), z nichž mnohé jsou karcinogenní a jeden z nich, benzo-a-pyren, byl dokonce první sloučeninou, u které byla .prokázána schopnost vyvolat rakovinu. Hoření plastů na vzduchu je vždy doprovázeno také tvorbou oxidů dusíku, u plastů obsahujících dusík jako polyamidy pak v ještě větší míře.. Spalujeme-li pryž (gumu), vznikají velmi dráždivé oxidy síry a karcinogenní saze. Umělá textilní vlákna při nedokonalém spalovaní uvolňují čpavek a kyanovodík. Nejnebezpečnější plast z hlediska spalování je PVC neboli polyvinylchlorid (z něhož se vyrábí např. podlahové krytiny, novodurové trubky, ubrusy, fólie, hadice, některé obaly na kosmetické přípravky apod). Při spalování PVC vzniká kyselina chlorovodíková (spálení 1 kg PVC má asi stejný efekt, jako když do ohně vylijete dvě plné litrové láhve kyseliny solné), vznikají také Vznikají také vysoce toxické polychlorované dibenzofurany a dibenzodioxiny, které jsou biologicky prakticky neodbouratelné. Plasty obsahují také těžké kovy - kadmium a zinek, které při spalování unikají do ovzduší a také zůstávají v popelu. Do ovzduší se dostávají také ftaláty, oxid uhlenatý a další. Tyto a další látky negativně ovlivňují lidské zdraví. Dráždí oči i sliznice a nosu a způsobují bolest hlavy či nevolnost, ohrožují játra, ledviny, kůži, mohou vyvolat rakovinu, vady dětí při narození a jsou spojovány s krevními poruchami. Domácí spalování odpadu stalo významnou příčinou lokálního znečištění ovzduší. Plastové odpady tedy rozhodně nepatří do domácích kamen. Pokud jde o průmyslové znešk

28.05.2013
• anonym  |  28.05.2013 22:37:38  |  IP: 193.179.---.---
Paní Radová,jsem ráda,že jsem s Vámi mohla prožít pár krásných dnů v Chorvatsku. Díky .HanaNový vzkaz
nick  
text
 
 
922-5čtyři  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist